SEMINARS

Seminars of the Czech Immunological Society (the 1st semester of 2018)

Unless otherwise stated, the seminars take place in the main lecture hall of the Institute of Physiology ASCR, Vídeňská 1083, Prague 4, on Thursdays at 1:00 p.m. The lectures are mostly given in Czech.

Czech Immunological Society webpage

11.1.2018 Společná pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a České imunologické společnosti
Poruchy imunity a infekce v gynekologii, urogynekologii a porodnictví
Lékařský dům, Praha
18.1.2018 PhDr. Ing. Martin Pospíchal (Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., Praha)
Vliv mysli na imunitní systém a onkologické onemocnění
25.1.2018 Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (Oddělení molekulární parazitologie, Parazitologický ústav AV ČR, v.v.i., České Budějovice)
Diplonemids, new kids on the ocean block
1.2.2018 RNDr. Hana Kozáková, CSc. (Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Nový Hrádek)
Vliv bakteriální kolonizace na vývoj alergické odpovědi
15.2.2018 Společná pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a České imunologické společnosti
Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2018
Lékařský dům, Praha
15.2.2018 Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice)
Imunomodulační efekty proteinů z klíštěcích slin
22.2.2018 Mgr. Ladislav Sivák (Laboratoř nádorové imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Cílená terapie v překonání mnohočetné lékové rezistence
1.3.2018 RNDr. Milan Reiniš, CSc. (Oddělení transgenních modelů nemocí, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Cellular stress, senescence and interferon γ
8.3.2018 Společná pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a České imunologické společnosti
Nemocnice Na Homolce, Praha
Alergie 2018 – provokační testy
15.3.2018 Ing. Tomáš Hudcovic, CSc. (Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Nový Hrádek)
Vliv probiotických bakterií a jejich komponent na vývoj kolitidy v dextransulfátovém myším modelu
22.3.2018 Doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D. (Ústav imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc)
Imunogenetika alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk – současná praxe a perspektivy
5.4.2018 RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. (Imunologická laboratoř, GENNET, s.r.o. , Praha)
Nové možnosti hodnocení kvality spermií v laboratořích reprodukční imunologie
12.4.2018 Společná pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a České imunologické společnosti
Kasuistiky
Lékařský dům, Praha
19.4.2018 MUDr. Eva Froňková, Ph.D. (Laboratoř molekulární genetiky CLIP, Klinika dětské hematologie/onkologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha)
Využití technik sekvenování nové generace pro diagnostiku poruch imunity
26.4.2018 IMUNOLOGICKÝ DEN
3.5.2018 Zdenek Hel, Ph.D., Assoc. Prof. (Department of Pathology, University of Alabama at Birmingham, USA)
Dr. Jekyll vs. Mr. Hyde: Multifaceted role of neutrophil subsets in immune regulation and disease pathogenesis
10.5.2018 RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. (Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha)
Vliv časného postnatálního osídlení novorozenců E. coli na výskyt alergie, možné mechanizmy prospěšného působení probiotické bakterie
17.5.2018 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (Oddělení molekulární biologie nádorů, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.)
Genetic and epigenetic features of colorectal cancer
24.5.2018 RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (Oddělení buněčné a vývojové biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Molekulární a buněčné a základy fyziologické obnovy a nádorové transformace buněk střevního epitelu
7.6.2018 RNDr. Marek Šinkora, Ph.D. (Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Nový Hrádek)
Odlišný způsob přeskupování genů pro B buněčný receptor u prasat
14.6.2018 Společná pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a České imunologické společnosti
Česká stopa ve světové alergologii a klinické imunologii
Lékařský dům, Praha
21.6.2018 Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. (Katedra imunológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika)
Súčasné poznatky v patogenéze nešpecifických zápalových chorôb čreva a ich odraz v imunoterapii

IMIC seminars of the Institute of Microbiology (May-June 2018)

The seminars take place in the main lecture hall of the Institute of Physiology ASCR, Vídeňská 1083, Prague 4, on Fridays at 11:00 a.m. The lectures are given in English.
Unless otherwise stated, the presentation is given by supervisors or members of the IM laboratories.

IMIC seminars webpage

18.5.2018 Jiří Vohradský & Josef Pánek
Laboratory of Bioinformatics Presentation
25.5.2018 Libor Krásný
Putting the Finger on the Bacterial Heart Rate
1.6.2018 Pavla Binarová
Gamma-Tubulin: Too Many Interactions and Functions for One Protein?
8.6.2018 Norbert Polacek (University of Bern)
The Multifaceted Roles of Ribosome-Associated ncRNAs During Translation Control
15.6.2018 Marek Šinkora
Different Pathways of B Lymphocyte Development are Allowed
22.6.2018 Branislav Večerek
Molecular aspects of Bordetella pertussis pathogenesis