Workshop „Tools for nanoscale imaging in cells and biological systems: nanodiamond and beyond“

Ve dnech 29.-30.4.2015 se v priestoroch NTK a Masarykovy koleje v Dejvicích bude konat workshop s názvem „Tools for nanoscale imaging in cells and biological systems: nanodiamond and beyond“.

Program workshopu je dostupný na nano.fbmi.cvut.cz. […]